Влакови резервации и билети-train-reservations

ПРЕПОРЪКИ  ЗА  БЕЗОПАСНО  ПОВЕДЕНИЕ  НА  ПЪТНИЦИТЕ  ПРИ  ПЪТУВАНЕ  С  ВЛАК

Пристигане на гарата

·         Бъдете внимателни ,когато се движите към железопътната гара. В близост до нейния вход може да има интензивно движение на автомобили.

·         Препоръчително е да пристигнете на гарата предварително,като се съобразявате с необходимото време за снабдяване с документ за пътуване, получаване на информация за местонахождението на влака , както и придвижване до самия влак.

На гарата

·         Придвижването на пътници ,изпращачи и посрещачи трябва да се извърши само на определените за целта места – чакални ,перони ,подлези ,надлези ,преходни мостчета.

·          Бъдете внимателни по време на слизане и качване по стълби и ескалатори, както и по време на движение по гладка и мокра настилка.

·         Приповреда на асансьора запазете спокойствие.Използвайте обозначения бутон за сигнализиране или позвънете на посочените телефони.

·         Пресичайте железопътните линии само на определените за целта места ,след като се уверите ,че не идва влак.

·         Не преминавайте под и през вагоните на влак ,който предстои да замине.

·         Не се качвайте върху подвижния железопътен състав /вагони, локомотиви,специализирани пътни машини/,гариран на коловозите.

·         Не се приближавайте /непосредствено или чрез какъвто и да е предмет/ към части от контактната мрежа на разстояние на по-малко от 2 м,поради наличие на опасно напрежение от 25 КV.

·         Не стойте близо до ръба на перона ,поради опасност от падане или удар от преминаващ влак.

·         Не оставяйте без надзор своя багаж .Поставяйки го на места ,където няма да бъде препятствие за преминаване.

ПРИ  КАЧВАНЕ  ВЪВ  ВЛАК И  ПРИ  СЛИЗАНЕ ОТ ВЛАК

·         При качване във влак трябва да изчакате докато той спре напълно,преди да се приближите към вратата на вагона .Стойте на безопасно разстояние от влака.

·         Забранено е качването във вагоните по време на движение на влака и слизането от тях преди влакът да е спрял.

·         В случай ,че възпрепятствате автоматичното затваряне на вратите ,излагате на опасност себе си и околните.

·         Преди слизане от влака се убедете ,че пред вратата на вагона има перон и бъдете внимателни в случай ,че той е заледен ,заснежен или с неравности.

·         Не отваряйте и не затваряйте вратите на вагоните с крак или с помощни предмети.

·         Не слизайте от влака от страна ,към която няма перон.

·         Препоръчително е да дадете предимство на тези,които слизат от влака ,и след това да се качите.Във всеки случай жестът ще Ви се върне в някоя от следващите гари.

ВЪВ ВЛАКА

·         Забранено  е при потегляне и спиране на влака пътниците да стоят на стъпалата на вагоните и при отворени врати.

·         Бъдете внимателни ,когато се движите във влака .По време на движение влакът може рязко да намали скоростта си или внезапно да спре.

·         Не блокирайте с багаж коридорите и вратите на вагоните.

·         Забранено е изхвърлянето на предмети и отпадаци от влака.

·         Забранено е навеждането през прозорците на вагоните по време на движение на влака.

·         Забранено е тютюнопушенето във всички влакове.

·         Препоръчително е след качване във влака да се запознаете с намиращите се във вагоните указания и пиктограми.

·         Забранено е отварянето на входните врати на вагоните преди окончателното спиране на влака.

·         Не създавайте предпоставки за възникване на пожар във влака ,в района на гарите и железопътните трасета.

·         Не качвайте във влака леснозапалими и взривоопасни вещества и материали.

·         Абсолютно се забранява отварянето на главните електрически табла на вагоните от пътници.Включването и изключването на централното осветление ,отопление или охлаждане на вагоните се извършва само от влаковия персонал.

·         Електрическите контакти трябва да се използват от пътниците само по предназначение и в съответствие с указаното напрежение.

·         Поставяйте багажа си добре укрепен върху багажниците във вагоните и не го оставяйте без надзор.

·         Ако имате нужда от помощ или сте констатирали някаква нередност ,се обръщайте къв обслужващия персонал във влака.

·         При извънредни ситуации запазете спокойствие и спазвайте указанията на влаковия персонал .При евакуация действайте бързо ,но без паника.Стремете се да не създавате пречки на останалите пътници.

 

ПЪТУВАНЕ С ДЕЦА

·         Дръжте децата за ръце в случаите на приближаване на влак към перона на гарата.

·         Не оставяйте децата без надзор във влака.

·         Забранено е тичането на децата във влака и тяхното навеждане през отворен прозорец.Не забравяйте ,че влакът не е детска площадка.

ПРИЯТНО  ПЪТУВАНЕ !

РЕЗЕРВАЦИИ  И ЗАКУПУВАНЕ НА ВЛАКОВИ БИЛЕТИ  НА ПЪТУВАЩИ  В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

УСЛУГИ НА ПЪТНИЦИ  ОТ БЪЛГАРИЯ,ПЪТУВАЩИ  ЗА ЧУЖБИНА  :

1.Резервация : от 1 до 4 билета  – 20 лв.

                               от 5 до 10 билета – 40 лв.

                               от 11 до 20 билета – 80 лв.

                              всеки билет над 21 билети по 4 лв. на билет.

2.Запазено място – такса от БДЖ

3.Цената на билета /билетите – според дестинацията – от БДЖ

4.Еднопосочен или двупосочен билет / билети със спално място – цена от БДЖ, според дестинацията или дестинациите

5.Доставка на билета / билетите на актуален адрес на заявителя – такса куриер

6.Данни за издаване на билети за чужбина : валиден задграничен паспорт , входна или транзитна виза ,според държавата за пътуване ,ако се изисква ,трите имена на пътника на латиница , дата на раждане и номер на задграничния паспорт или лична карта на всеки пътник.

7.Срок за резервация – писмени  заявки : 30 дни преди датата на пътуване.

8.Плащане ,след потвърждение на окончателната цена по банков път ,с пощенски запис ,на място в офиса .

9.Не се приемат анулации на  резервирани и платени билети,освен при случаите, когато БДЖ приема анулация и връща суми изцяло или частично от цената на билета.