Ferryboat_reservations-Фериботни билети и резервации

Фериботни резервации  и  продажби  на  фериботни  билети   и  карго  в  Адриатическо , Средиземно , Егейско, Балтийско  и  Северно  морета , гръцки  и  Балеарски острови .

Агенцията извършва продажби на фериботни билети  на  територията на Република България.

Приемат се писмени заявки по e-mail:tur_stef@abv.bg; fax:073 887036 със следното съдържание :дата на пътуване , броя и вида на превозните средства ,брой на пътниците ,които ще пътуват ,името на избрания превозвач . Специфицираните резервации в отправена заявка са задължителни и обвързващи за купувача и същият е длъжен да ги закупи .

След потвърждаване на заявените  фериботни билети от  агенцията , заявителят  заплаща в брой  с пощенски или телеграфически запис или по банков превод  . След получаване на сумите  за резервираните фериботни билети  в срок от 1 до 3 дни агенцията извършва доставка по куриер  на билетите на адрес,  посочен от заявителя до всички населени места в България .

Билетите могат да бъдат изпратени до заявителя и по електронната му поща веднага след получаване на  преведените суми за фериботните билети.

Заявителят е необходимо да упомене задължително начина на получаване на фериботните билети.

Агенцията не носи отговорност за неизпълнение  на  услуга , когато неизпълнението се дължи на непреодолима сила .Страната позоваваща се на непреодолима сила ,трябва да докаже това обстоятелство посредством удостоверение от компетентен орган.

Агенцията не носи отговорност за неосъществено пътуване на превозвача поради форсмажорни обстоятелства : стачки , затворени ,блокирани пътища или неподходящи климатични условия.

Необходими данни : имена на пътниците на латиница, рожденни дати ,регистрационен номер на кола, микробус ,автобус.

Заявени и заплатени фериботни билети  при отказ от страна на  заявителя , не се възстановяват сумите .

При неосъществяване на фериботното пътуване  по независещи от заявителя причини и агенцията-продавач на фериботните билети ,купувача или заявителят по собствено желание  сключва застраховка :”Отказ от пътуване”лично или чрез агенцията , с  допълнително заплащане на застраховката.

Също така ,чрез допълнително  заплащане  по собствено желание  на заявителя / купувача може самостоятелно или чрез агенцията да заяви  и медицинска застраховка „асистанс” и „ загуба на багаж”.

                      Bitmap
 
                                         
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
SEASONS 2014  
   
 
BARI - GREECE 2014  
                                                                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
JUNE SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON    
                                                               
JULY TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU  
                                                               
AUGUST FRI  SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
                                                               
SEPTEMBER MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE    
                                                               
                                                                 
BARI - GREECE : BARI - IGOUMENITSA & BARI - CORFU &  BARI - PATRAS   
                                                                 
                                                                 
GREECE - BARI 2014  
                                                                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
JUNE SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON    
                                                               
JULY TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU  
                                                               
AUGUST FRI  SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN  
                                                               
SEPTEMBER MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE    
                                                               
                                                                 
                                                                 
GREECE - BARI : IGOUMENITSA - BARI & CORFU - BARI & PATRAS - BARI  
                                                                 
LOW SEASON                                                            
SHOULDER SEASON                                                            
HIGH SEASON                                                            
                                                                 
All other dates not mentioned in the above table are low season dates.