Групови-или-индивидуални-заявки-за-изпълнение

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВЕНИ ОТ ТУРИСТИ ИЛИ ГРУПИ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ :
 
1.Посочват  собствен маршрут ,дата на провеждане,места за посещение,категория хотели,ресторанти  и база на изхранване,транспорт,мероприятие ,събитие .
 
2. Агенцията изпълнява писмената заявка,като изготвя програма  на провежданото мероприятие, цена и подходящ транспорт.
 
3. Агенцията в зависимост от провежданото мероприятие и включени туристически пакети прави отстъпки от цената и безплатни туристически пакети в зависимост от броя на групата ,състава на групата,маршрута и брой дни по договаряне с организаторите .
Стефани турист ,рег.№538,Благоевград
Тел./факс:073 887036 ;e-mail: steftur09@gmail.com