Общи условия

 

О Б Щ И У С Л О В И Я

1.Необходими документи и условия за записване

1.1.За програми,които включват страни не членуваши в ЕС – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

1.2.За програми,които включват само страни членки на ЕС – лична карта;

1.3.За деца под 18 г.,пътуващи само с единия от родителите по програма или

без родтели ,включваща страна,която не е член на ЕС –нотариално заверена

декларация от двамата родители,че са съгласни детето им да пътува в чужбина,с

телефон на нотариуса.Оригиналната декларация следва да се носи по време на

екскурзията.

1.4.Европейска здравна карта.

1.5.Виза-виж т.4

1.6.Договор за организирано пътуване – сключва се при записване за определена програма.

1.7.Застраховка - виж.т.9

1.8.За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.

При неизпълнение на условията по т.1.1. – 1.4.,агенцията не носи отговорност и

всички неудобства и щети,породени от това,са за сметка на потърпевшите.

2.Срок за записване и сключване на договор

За да заявите Вашето пътуване е необходимо да внесете документи,да сключите договор и да заплатите,както следва:

  • за автобусните програми минимум 20 дни преди датата на пътуването;

  • за самолетните програми – най късно до 30 дни преди датата на отпътуване;

  • При наличие на свободни места записване се извършва и след тези срокове.

3.Цени,срокове и начин на плащане

3.1.Цените за всяка екскурзия включват услуги,подробно описани за всяка програма поотделно.

3.2.Цените по всички сключени договори са гарантирани от агенцията и не подлежат на промяна,освен при изключения от непридвиден характер и по

взаимно съгласие от двете страни.

3.3.Начин на плащане : в брой или по банков превод .

Заплащането се извършва еднократно или разсрочено,като първа вноска се внася депозит от 50% от стойността на туристическия пакет и втора вноска не по-късно от 20 дни преди датата на тръгване.

При плащане с банкови карти ,чрез сайта на „Стефани турист”-www.steftur.com

Заплащането е 100 % от стойността на туристическите услуги и при отказ от пътуване ,суми не се възстановяват./Виж условията при онлайн резервации и туристически услуги/.


4.Визов режим

За програмите в Европа за български граждани не се изисква виза с изключение за Русия.За програми от страни за визов режим за български граждани ,агенцията не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна,включена в програма,

избрана от туристите.При евентуален отказ от пътуване,поради въвеждането на визов режим след сключване на договор за организирано пътуване ,Възложителят

заплаща неустойка за отказ от пътуване ,съгласно т.13.

Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.При неизпълнение на тези изисквания ,агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети,породени от това,са за сметка на потърпевшите.

5.Хотели

Туристите се настаняват в хотели от 1 звезда до 5 звезди ,туристическа база,почивна база,студия или хотели апартаменти и други икономически

категории средства за настаняване,където условията са различни.

Туристът следва да има в предвид ,че настаняването в хотелите обикновено

става след 14.00ч.При възможност на място ,настаняването може да стане и по-рано.По желание на туриста да ползва самостоятелна стая – доплаща за единична

стая.

5.1.В хотелите е необходимо да се пази тишина,чистота,да не се оставят хранителни остатъци и бутилки.При ползване на мини бар ,телефон или платен видеоканал,не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.

5.2.Агенцията не носи отговорност за загуба на вещи ,пари и документи оставени в

стаята на хотела.Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.

5.3.При хранене на блок-маса ,включително на закуска,не се разрешава изнасянето на храна,извън ресторанта на хотела по никакъв повод.В противен случай се налагат глоби на място.Агенцията не носи отговорност за това.

5.4.Напитките/алкохолни и безалкохолни/ по време на хранене-закуска,обяд или вечеря – се заплащат допълнително,освен ако изрично не е посочено,че са включени в цената.В някои заведения се предлагат напитки ,без клиента да ги е поръчал,а след това получава сметка за плащане.

6.Транспорт и багаж

6.1.Всички екскурзии с автобус се провеждат с лицензирани от МТ с всичко необходимо,относно екстри и обзавеждане,музика,видео,микрофони,мини бар,вентилационна система.Консумацията на напитки се заплащат допълнително.

По време на екскурзията в автобуса не се пуши.Изисква се спазване на хигиена

и безопасност. По време на пътуването се правят почивки през 3.00 – 3.30 ч.

6.2.При самолетни екскурзии трябва да се явите 2.00ч по-рано преди полета на летището.Сами трябва да следите за гласови съобщения и информационното табло

за указания.При закъснение за полета по вина на туриста ,авиокомпания или летище,стачка,действия за осигуряване на безопасност или отстраняване на технически проблеми,агенцията не носи отговорност и не компенсира пропуснати услуги.


6.3.За всяко превозно средство са в сила изисквания за максимално допустимо тегло.По стандарт са разрешени 20 кг за багажника и 5 кг ръчен багаж,подготвен в компатно състояние.

7.Място на тръгване

7.1.За автобусните екскурзии място на тръгване от София или Благоевград,а за

други населени места за организирани групи ,всеки доплаща на цената на автобусния билет.

7.2.За самолетни екскурзии – тръгване от аерогара София – терминал –заминаване.

8.Време за изпълнение

Всички обявени часове са в местно време и са ориентировъчни.Възможни са закъснения,породени от непреодолима сила ,форсмажорни или независещи от агенцията обстоятелства-виж т.11.В тези случаи агенцията не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.

9.Застраховка

На всички туристи се осигурява застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина - асистанс”в размер от 2000 евро до 10 000 евро за групови или индивидуални програми.Туроператорът е сключил застрахователен договор “Отговорност на туроператора”със "Алианц България" ЗАД – София ,клон Благоевград от 01.01.2015г.до31.12.2015г.

На туристите се предлагат още Застраховка „Загуба на багаж” и „Отказ от пътуване”,които защитават интересите им при възникнали непридвидени ситуации.

10.Специални изисквания

Необходимо е да ни информирате за всички Ваши специални изисквания преди да сключите договор за организирано пътуване,за да има възможност да отговорим на тях.За някои от тях може да се наложи да заплатите допълнителна цена на място или предварително.

11.Непреодолима сила,форсмажорни или независещи от нас обстоятелства

По време на пътуването, като такива се считат, влошени метеорологични условия,

усложнена обстановка по пътищата,забавяне на гранични пунктове,оказване на помощ на турист,национални и религиозни празници,масови обществени мероприятия,стачки,военнополитически конфликти и ограничения,природни бедствия,промяна в работното време на музеи и обекти,технически проблем или авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства.Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него,се счита явление,което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия,според конкретно възникналата ситуация,без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

12.Минимален брой туристи

Екскурзиите се провеждат при определен минимум туристи,който е посочен към всяка програма конкретно.Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата.В този случай,агенцията възстановява всички внесени


суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.

13.Отстъпки

Всички отстъпки са посочени в програмите .

14.Промени по договора за организирано пътуване,откази и анулации

Всички промени и откази се извършват лично от Възложителя,като се представят в писмена форма в офиса,в който е записан туристът.Смяна на дата или промяна на имената на турист в договора за организирано пътуване се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Единствено при автобусни екскурзии,при смяна на турист с друг,която не води до промяна в заявеното в договора за организирано пътуване настаняване,

в периода до 3-ия ден преди датата на заминаване,се удържа административна такса в размер на 5 % от пълната стойност на екскурзията.

Неустойките,които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста,независимо от причините са какта следва:

  • за автобусни програми : от деня за записване до 61 ден преди датата на

заминаване – 10 % от пълната стойност на екскурзията; от 60 - 42 ден преди

датата на заминаване – 50 % от пълната стойност на екскурзията; от 21 –ия

ден до деня на заминаване - 100 % от пълната стойност на екскурзията !

  • за самолетни програми : от деня,следващ деня на записване до 91 –ия ден преди заминаване – 10 % от пълната стойност на екскурзията,от 90 ден до деня на издаване на самолетния билет - 35 % от пълната стойност на екскурзията;от деня на издаване на самолетния билет до 29 ден преди заминаване – 40 % от пълната стойност на екскурзията + стойността на самолетния билет и летищните такси; от 28 ден до деня на заминаване - 100 % от пълната стойност на екскурзията !

При отказ на пътуване ,заявено с договор “в последния момент” до 7 дни преди датата на отпътуването,се удържа неустойка в размер на пълния размер на цялата внесена сума.

Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни,неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване ,се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста на интервю в Консулскки отдел ,когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените неустойки.

15.Поведение на туристите

15.1. Преди пътуването – Агенцията си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице,чието поведение е такова ,че според нас или друго оторозирано от нас лице, то причинява опасност,стрес,вреди,гняв или сериозно неудобство на други клиенти,служители или партньори на агенцията. В този случай, агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията.

15.2. По време на пътуването – туристите следва да уважават местните обичаи,начин на живот и правила на поведение.Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата,пушене или пресичане на необозначено място. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на


пътуването,включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването ,на

всяко лице,чието поведение е такова,че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител-полицай,митнвически или граничен служител,то причинява опасност,стрес,вреди,гняв или сериозно неудобство сред други клиенти,

служители или партньори на агенцията .Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията,в случай,че проявата ,причинила анулацията е документирана с протокол,подписан от присъствуващи на място служебни лица или туристи.

При отпътуване за друг град или място,закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка.

В тези случаи агенцията не носи отговорност за последствията от тези клиенти и не

възстановява средства за услугите ,които не са консумирани.

15.3. Емиграция – Някои клиенти използват туристическите програми ,като начин на емиграция. При наличие на подобни случаи,агенцията незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна ,българското посолство и на администрацията в България.В тези случаи,агенцията не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите,които не са консумирани.

16. Отговорност и рекламации

Агенцията носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги,

включени в програмата.

Агенцията не носи отговорност за услуги,които допълват туристическата програма,изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им,транспортни услуги,които се оформят с отделни документи за

изпълненито им – билети : самолетни билети,фериботни билети,автобусни билети за редовни автобусни линии ,жп билети. В тези случаи,материална и морална отговорност пред клиенти носи конкретният изпълнител на услугата,като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.

Агенцията не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача ,които се оформят с отделен документ - билет,включително летищни и фериботни такси ,такси за

сигурност на летища,гари и др. транспортни обекти.Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките по т.12.

Агенцията не носи отговорност на заявени и предплатени услуги по време на самата екскурзия ,независимо от това,дали екскурзоводът съдейства за представянето на услугата или не.

Агенцията не носи отговорност при забавяне ,поради независещи от нас обстоятелства или непреодолими събития.

Услуги ,които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсация,

стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

Агенцията не носи отговорност в случай на откраднато,загубено или забравено имущество и документи на туристите,при рекламация на услуги ,избрани от туристите по време на самото пътуване;при нарушаване на законите на съответната

държава от страна на туристите,независимо от това запознати ли са с тях или не;при инциденти и нанесени щети на хотели,обществени съоръжения;превозни средства или на трети лица от страна на турист,който носи пълна материална и морална отговорност ,или упълномощено лице на непълнолетен ,която се установява на място.

Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай ,че поради алкохолно или наркотично опиянение ,туристът възпрепятства изпълнението на програмата.

Агенцията не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки,ако поради хулигански прояви от страна на туриста,агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма,като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

Агенцията не носи отговорност пред туриста в случаите на загуба на личен багаж,документи,пари и ценности,включително и оставените в стаята на хотела.

В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен,при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата,туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода,а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна,посочена върху ваучера.

Служебното лице ,получило рекламацията ,е задължено да се подпише ,като изрично окаже датата на подписването си.Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място.Ако туристът не предяви рекламация по гореописания начин ,то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.

В случай,че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, се съставя протокол,потвърждаващ

конкретното обстоятелство,като един екземпляр се оставя на туриста.

В такъв случай в 7/седем / дневен срок след завръщането си ,туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация,подписан от служителя на агенцията.

Рекламациите се разглеждат в 7 /седем/ дневен срок след получаването им.

17.Промени в каталога

Този каталог влиза в сила от датата на подадените програми и маршрути.

Програмите за екскурзиите,маршрутите и почивките ще се допълват и разработват от нови по време на годината . По желание на групи и колективи може да се изпълнят други маршрути,програми,мероприятия ,почивки - по договаряне.

Фирмата си запазва правото да променя маршрут,програма,услуги и цени при

промяна на цените на контрагентите и да се съгласува с потребителите ,но в никакъв случай ,те да не бъдат ощетени в рамките на договорените услуги и

завишената цена да не бъде по висока от 5 %.

Стефани турист”ООД,България,2700 гр.Благоевград,туроператор и туристически агент с рег.№538,МТ – гр.София ,клон Пловдив